Privacy Policy & Cookies

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  1. Privacy?
   1. LaminaatenPVConline.nl neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
   2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
   3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is LaminaatenPVConline.nl in deze een zo genaamde verantwoordelijke.
 1. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  1. Van u als websitebezoeker
   1. Voor- en achternaam
   2. Adresgegevens
   3. Betaalgegevens
   4. Telefoonnummer
   5. E-mailadres
   6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
   7. Locatiegegevens
   8. Gegevens over uw activiteiten op onze website
   9. IP-adres
   10. Internetbrowser en apparaat type
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  1. Minderjarigen
   1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. LaminaatenPVConline.nl kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  2. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
   1. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laminaatenpvconline.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.
 1. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben
  1.  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
   1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
   2. Uw online bestelling te kunnen verwerken en de producten op het juiste adres af te kunnen leveren;
   3. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
   4. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  2. Hoelang we gegevens bewaren
   1. LaminaatenPVConline.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@laminaatenpvconline.nl.
 1. Delen met anderen
  1. Geen verkoop!
   1. LaminaatenPVConline.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LaminaatenPVConline.nl blijft verwerkingsverantwoordelijk. Derden waar wij gebruik van maken zijn:
    1. PostNL, DHL en GLS: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam en adres delen. Deze derden maken gebruik van beveiligde verbindingen, zodat verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.
    2. iDEAL: Om u de gelegenheid te geven online bestellingen te plaatsen en deze ook af te handelen, maken wij gebruik van iDEAL. Op deze manier kunnen websitebezoekers hun bestelling direct betalen. iDEAL maakt gebruik van beveiligde verbindingen en zorgt er daarmee voor dat verzamelde persoonsgegevens correct worden verwerkt.
    3. Exhibeo: Onderhoud van de website gebeurt door Exhibeo, zij hebben inzage in persoonsgegevens die worden gedeeld op de website. Exhibeo maakt gebruik van beveiligde verbindingen en draagt daarmee zorg voor de persoonsgegevens die ze verwerken.
 1. In kaart brengen websitebezoek
  1. Cookies
   1. LaminaatenPVConline.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
    1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren. 
    2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. 
    3. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
  2. Wat als u niet van cookies houdt
   1. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  1. Uw rechten
     1. Uw persoonsgegevens in te zien;
     2. Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
     3. Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;U hebt het recht om:
     4. Verwijdering van je gegevens aan te vragen;
     5. Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders 
     6. Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8. 
   1. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van LaminaatenPVConline.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@laminaatenpvconline.nl.
   2. LaminaatenPVConline.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt LaminaatenPVConline.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 
   3. LaminaatenPVConline.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 1. Klachtrecht
  1. Interne behandeling
   1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt LaminaatenPVConline.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@laminaatenpvconline.nl.
  2. Autoriteit Persoonsgegevens
   1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 
 1. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie 
  1. SSL
   1. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt LaminaatenPVConline.nl veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. 
  2. Hoe herkent u de beveiliging?
   1. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 1. Beveiliging en Versie
  1. Wij nemen het echt serieus
   1. LaminaatenPVConline.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@laminaatenpvconline.nl.
  2. Versie
   1. De huidige versie is 1.0 d.d. 09/01/20.